Choose your countrycountries
سایت اصلی: انگلیسی - اسپانیایی

شرکت پایا اکسیر آریا، نماینده‌ی انحصاری Dentaid اسپانیا

Orthodontic

در حال حاضر ، درصد بالایی از جمعیت دندانهای نامرتب و نامتعارف دارند که نیاز به ارتودنسی دارد.

اثر بازگرداندن عملکرد زبان در عین بهبود زیبایی دندان و صورت ، و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی بیماران را دارد.

از خیلی زود کودکان می توانند تحت این نوع درمان قرار گیرند. تا همین اواخر اکثر بیماران در کلینیک های ارتودنسی، کودکان بودند . اما در سالهای اخیر تعداد بیماران بزرگسال تا 50% افزایش یافته است. درمانهای ارتودنسی می تواند با پلاکهای ثابت و یا متحرک انجام گیرد. پلاکهای متحرک که برای هر فردی تنظیم می شوند و هر زمان امکان برداشتن آن وجود دارد . پلاک ثابت آنهایی هستند که به سطح دندان با استفاده از رزین و به یکدیگر با فلز سیم تنگ می شوند. نیروی اعمال شده توسط آرچ وایر (سیم) دندان را با دقت بسیار به موقعیت موردنظر حرکت می دهد.

مشکلات مربوط به بیماری

بهداشت دهان بیماران