Choose your countrycountries
سایت اصلی: انگلیسی - اسپانیایی

شرکت پایا اکسیر آریا، نماینده‌ی انحصاری Dentaid اسپانیا

XEROSTOMY

خشکی دهان یک احساس ذهنی است که به علت کاهش بزاق ناشی از تغییر عملکرد غدد بزاقی می باشد.

حضور بزاق در حفره دهان بسیار مهم است زیرا که دهان را مرطوب نگه می دارد و سخنرانی ، جویدن ، بلغ و غیره را تسهیل می بخشد . بزاق هم چنین در تمیزکردن دهان و تنظیم تجمع باکتریایی نقش دارد . سطح کافی و مناسب بزاق می تواند از عدم تعادل و توازن میکروارگانیسم ها در محیط دهانی که منجر به پوسیدگی دندان بیماریهای لثه ، بوی بد دهان و …می شود، جلوگیری کند.

خشکی دهان از هر 5 نفر بزرگسال در یک نفر رخ می دهد که نشان می دهد در 20% افراد بین سنین 18-30 سال و 40% در سنین بالای 50 سال ایجاد می شود . شایان ذکر است که زنان 2 برابر مردان دچار می شوند . آمار نشان می دهد که خشکی دهان در جامعه ما رو به رشد است این حالت در اثر تغییر سلامت کلی و کیفیت زندگی می باشد.

منشأ و انواع بیماری

دلایل بیماری

تشخیص بیماری

درمان بیماری